Aanbod

Psychologische klachten ontstaan meestal in minder ideale omstandigheden. Tegelijkertijd lijkt de manier waarop ermee omgegaan wordt tekort, te schieten. Resultaat: het functioneren wordt verstoord.

Op een laagdrempelige en transparante manier wil ik mensen helpen terug overzicht te krijgen over wat er in hun leven aan het gebeuren is: wat is er aan de hand, hoe komt dit en wat kan er aan gedaan worden.

Psychologische begeleiding is samen op weg gaan. Dit houdt in dat u van mij een engagement mag verwachten. Tegelijkertijd is het belangrijk te weten dat ik ook van u enige inspanning verwacht. De pasklare oplossing bestaat niet; daaraan dient samen gewerkt te worden!

De eerstelijnspsycholoog is een generalist. Vergelijk het met de huisarts die veel verschillende problemen weet te behandelen. Verdieping in ACT en het postgraduaat tot contextueel gedragstherapeut helpen me echter om waar nodig ook verder in de diepte te gaan werken. Op die manier kan u bij mij met verschillende vragen terecht.

Denk daarbij aan: stress, piekerklachten, depressieve gevoelens, angst, slaapproblemen, afhankelijkheid, burn-out, relationele problemen, negatief zelfbeeld, rouw, omgaan met chronisch ziek zijn, coping, … .

Mijn affiniteit met neuropsychologische problemen (dementie, beroerte, MS, Parkinson, …) en ouderen wil ik zeker ook meenemen naar mijn praktijk. Waar nodig en praktisch haalbaar is een huisbezoek mogelijk. Ook vragen vanuit woonzorgcentra behandel ik met plezier!

Op die manier hoop ik een breed aanbod te creëren voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Bijkomende droom voor de toekomst is het opzetten van een groepsaanbod en vorming! Aan die droom wordt gewerkt alsook aan iets nieuws…Sinds kort woont Charlie, de Golden Retriever, bij ons. Graag wil ik hem in de toekomst ook inzetten in mijn begeleidingen waar zinvol en gewenst.