Aanbod

Als eerstelijnspsycholoog wil ik me toeleggen op milde tot matige psychische klachten; klachten waar ieder van ons mee geconfronteerd kan worden.

Psychologische klachten ontstaan meestal in minder ideale omstandigheden. Tegelijkertijd lijkt de manier waarop ermee omgegaan wordt tekort, te schieten. Resultaat: het functioneren wordt verstoord.

Op een laagdrempelige en transparante manier wil ik mensen helpen terug overzicht te krijgen over wat er in hun leven aan het gebeuren is: wat is er aan de hand, hoe komt dit en wat kan er aan gedaan worden.

Psychologische begeleiding is samen op weg gaan. Dit houdt in dat u van mij een engagement mag verwachten. Tegelijkertijd is het belangrijk te weten dat ik ook van u enige inspanning verwacht. De pasklare oplossing bestaat niet; daaraan dient samen gewerkt te worden!

De eerstelijnspsycholoog is een generalist. Vergelijk het met de huisarts die heel veel verschillende problemen weet te behandelen maar ook doorverwijst wanneer meer gespecialiseerde hulp nodig is.

Focus ligt daarbij op veel voorkomende klachten, over de klassieke diagnoses heen.

Denk daarbij aan: stress, piekerklachten, depressieve gevoelens, angst, slaapproblemen, afhankelijkheid, burn-out, relationele problemen, negatief zelfbeeld, rouw, omgaan met chronisch ziek zijn, coping, … .

Mijn affiniteit met neuropsychologische problemen (dementie, beroerte, MS, Parkinson, …) en ouderen wil ik zeker ook meenemen naar mijn praktijk.

Op die manier hoop ik een breed aanbod te creëren voor jongvolwassenen, volwassen én ouderen!