Praktijkreglement

Inspanningsverbintenis
Het succes van een psychologische begeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat ik er me toe verbind uw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik probeer samen met u het pad uit te stippelen en waar nodig een duwtje in de rug te geven of u de hand te reiken. De effectieve stappen dient u echter zelf te zetten. Psychologische begeleiding presenteert ‘de oplossing’ niet op een gouden blaadje. Het is samen zoeken, samen beslissen en samen werken.

Betaling
Betalingen gebeuren aan het einde van iedere sessie, contant of via de bancontact-app.
Betaling via overschrijving is enkel mogelijk na opmaak van een officiële factuur.
Bij aanmaningen door laattijdige betaling, wordt bij iedere herinnering 15 euro administratiekost in rekening gebracht.

Laattijdig annuleren
Er wordt gevraagd minstens 24u op voorhand te annuleren per telefoon, sms of mail. Vermeld steeds uw naam, datum en uur van afspraak.
Bij ziekte (of andere vormen van overmacht) wil ik vragen zo snel mogelijk te verwittigen, liefst voor 9u op de dag van afspraak.
Bij laattijdig verwittigen zonder geldige reden of het niet komen opdagen zonder verwittiging, wordt u het volledige bedrag van de consultatie in rekening gebracht.