Over mezelf

Mijn naam is Isabelle Hermans (°1982). In 2005 studeerde ik af als kinder – en jeugdpsychologe aan de KUL. Mijn zoektocht naar werk bracht me echter ergens anders naartoe. Ik belandde in de geheugenkliniek van het ziekenhuis te Overpelt. Al snel leerde ik dat het werken met ouderen veel raakvlakken kent met het werken met jongeren. Mensen zijn wie ze zijn binnen een bepaalde context, worden ‘ziek’ binnen een bepaalde context, worden geholpen binnen een bepaalde context. Mijn interesse was gewekt en gaandeweg schoolde ik me bij in het werken met ouderen en in de neuropsychologie. De relatie tussen gedrag en hersenen is iets wat me tot op de dag van vandaag heel erg boeit.

Ergens in de loop van 2018 besloot ik mijn expertise verder uit te breiden. In oktober 2018 startte ik de opleiding tot eerstelijnspsycholoog, die ik intussen in juni 2020 met succes beëindigde. Gaandeweg groeide het idee opgedane kennis niet enkel in te zetten binnen het ziekenhuis maar ook binnen een zelfstandige praktijk.

In maart 2019 besloot ik het ziekenhuis deels te verlaten en startte ik als zelfstandig psycholoog in bijberoep binnen huisartsenpraktijk Maesveld te Hamont. Inmiddels heb ik in juni 2021 het ziekenhuis volledig achter me gelaten om me ten volle kunnen focussen op mijn zelfstandige praktijk!

Binnen mijn praktijk ligt de focus  enerzijds op eerstelijnspsychologische zorg. Eerstelijnspsychologische zorg focust zich op allerhande problemen die mensen ervaren. Eerder dan te denken volgens de traditionele diagnostische modellen, wordt gekeken naar moeilijkheden die mensen ervaren over diagnoses heen. Denk daarbij aan stress, piekerklachten, slaapproblemen, depressieve gevoelens, angsten, rouw, … .

Doel is mensen inzicht te verschaffen in wat er aan de hand is, hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden. Allerhande tools worden aangereikt om klachten te verminderen en mensen weerbaarder te maken. Ik geloof daarbij heel erg in eigen sterktes en veerkracht, zaken die in ieder van ons schuilen maar soms, vanuit samenspel tussen omstandigheden en persoonskenmerken, naar de achtergrond verdwijnen.

Mijn honger naar persoonlijke groei en expertise was en is echter nog niet gestild. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kruiste mijn pad… De basisopleiding deed me nog meer geloven in de kracht van het model. Gedaan met overal “van af te willen”. Ons mens-zijn is nu éénmaal niet altijd gemakkelijk. Moeilijke gebeurtenissen, lastige emoties en negatieve gedachten horen erbij. Is dat soms pijnlijk? Absoluut! Is het leven desondanks de moeite waard? Ook absoluut!

In plaats van te vechten tegen waar we van af willen, kies ik ervoor mensen terug in contact te brengen met datgene dat ze waardevol vinden, datgene waar het hart sneller van gaat kloppen. De weg daar naartoe loopt zeker niet altijd over rozen. Ben je echter bereid dat erbij te nemen, dan ben ik ervan overtuigd dat we samen mooie dingen kunnen bereiken!

Om ACT en het therapeutisch gedachtengoed dat ermee verwant is nog beter in de vingers te krijgen, startte ik eind september 2021 het 4-jarig post-graduaat tot contextueel gedragstherapeut. De opleiding heeft me al helpen verdiepen in ACT en me ook kennis laten maken met PBBT, een therapie waar ik me verder in wil verdiepen. PBBT staat voor Process Based Behaviour Therapy. Het is een nieuwe vorm van therapie die focust op wat er nodig is voor langdurige gedragsverandering. Daar waar ACT je helpt anders te kijken naar je gedachten, emoties en gedrag gaat PBBT nog wat meer in de diepte kijken naar  de relatie die je, doorheen je leven, gevormd hebt met jezelf en hoe deze relatie je gedrag bepaalt. PBBT helpt je om stap voor stap los te komen van ingeslepen, vaak niet zo handige, gedragspatronen en om je eigen verhaal te schrijven. Een verhaal dat beter bij je past, je helpt keuzes te maken vanuit je authentieke ik.

Opleiding
Licentiaat in de klinische psychologie – optie kind, jeugd en gezin (KUL, 2005)
Permanente vorming in de klinische neuropsychologie (UGent, 2009)
Permanente vorming eerstelijnspsychologie (VUB, 2018 – 2020)
Basisopleiding ACT (Allegre, jan-feb 2021)
4-jarig postgraduaat tot contextueel gedragstherapeut (Allegre, start september 2021)
Allerhande workshop en studiedagen

Ervaring
Klinisch (neuro)psycholoog in het Mariaziekenhuis te Overpelt (2006 – 2021): psychodiagnostiek en psychologische begeleiding binnen de geheugenkliniek en de geriatrische afdeling
Zelfstandig klinisch psycholoog (maart 2019 – heden): focus op eerstelijnspsychologische zorg en contextuele gedragstherapie.

Lid van …
Psychologencommissie – erkenningsnummer 822117267
Visumnummer 281131
Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
Psychologenkring Noord-Limburg (PsyKNL)