Over mezelf

Mijn naam is Isabelle Hermans (°1982). In 2005 studeerde ik af als kinder – en jeugdpsychologe aan de KUL. Mijn zoektocht naar werk bracht me echter ergens anders naartoe. Ik belandde in de geheugenkliniek van het ziekenhuis te Overpelt. Al snel leerde ik dat het werken met ouderen veel raakvlakken kent met het werken met jongeren. Mensen zijn wie ze zijn binnen een bepaalde context, worden ‘ziek’ binnen een bepaalde context, worden geholpen binnen een bepaalde context. Mijn interesse was gewekt en gaandeweg schoolde ik me bij in het werken met ouderen en in de neuropsychologie. De relatie tussen gedrag en hersenen is iets wat me tot op de dag van vandaag heel erg boeit.

In het ziekenhuis houd ik me hoofdzakelijk bezig met neuropsychologisch onderzoek  alsook met het begeleiden van mensen met neuropsychologische problemen en hun naasten. Denk daarbij vooral aan personen met dementie maar ook aan mensen die een beroerte of hersenbloeding hebben gehad, slachtoffer werden van een ongeval met hoofdtrauma en dergelijke meer.

Daarnaast ligt de focus op het detecteren en behandelen van problemen die ouderen ervaren.

Ergens in de loop van 2018 besloot ik mijn expertise verder uit te breiden. In oktober 2018 startte ik de opleiding tot eerstelijnspsycholoog. Gaandeweg groeide het idee opgedane kennis niet enkel in te zetten binnen het ziekenhuis maar ook binnen een zelfstandige praktijk.

Eerstelijnspsychologische zorg focust zich op allerhande problemen die mensen ervaren. Eerder dan te denken volgens de traditionele diagnostische modellen, wordt gekeken naar moeilijkheden die mensen ervaren over diagnoses heen. Denk daarbij aan stress, piekerklachten, slaapproblemen, depressieve gevoelens, angsten, rouw, … .

Doel is mensen inzicht te verschaffen in wat er aan de hand is, hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden. Allerhande tools worden aangereikt om klachten te verminderen en mensen weerbaarder te maken. Ik geloof daarbij heel erg in eigen sterktes en veerkracht, zaken die in ieder van ons schuilen maar soms, vanuit samenspel tussen omstandigheden en persoonskenmerken, naar de achtergrond verdwijnen.

Als hulpverlener wil ik net inzetten op het terugvinden van de krachten zodat mensen terug hun eigen pad leren bewandelen met een rugzak vol kunde, in staat om hindernissen te nemen. Immers geen enkel levenspad is steeds vlak maar bevat hobbels. Laten we samen proberen deze hobbels een verder mooie wandeling niet in de weg te staan!

Opleiding

Licentiaat in de klinische psychologie – optie kind, jeugd en gezin (KUL, 2005)
Permanente vorming in de klinische neuropsychologie (UGent, 2009)
Permanente vorming eerstelijnspsychologie (VUB, 2018 – lopend tot 2020)
Allerhande workshop en studiedagen

Ervaring

Klinisch (neuro)psycholoog in het Mariaziekenhuis te Overpelt (2006 – heden): psychodiagnostiek en psychologische begeleiding binnen de geheugenkliniek en de geriatrische afdeling
Zelfstandig klinische psycholoog (maart 2019 – heden): focus op eerstelijnspsychologische zorg binnen huisartsenpraktijk Maesveld te Hamont

Lid van …

Psychologencommissie – erkenningsnummer 822117267
Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
Psychologenkring Noord-Limburg (PsyKNL)