Praktisch

Werkwijze
Ik werk deels geconventioneerd. Wat wil dit zeggen? De conventie, zoals bepaald door de overheid, richt zich momenteel op laagdrempelige, kortdurende eerstelijnspsychologische zorg bij milde tot matige psychische klachten. Doel is eventuele problemen te voorkomen, snel te detecteren, bij te sturen of waar nodig in vroeg stadium te behandelen.

Om te bepalen of een hulpvraag binnen de conventie  behandeld kan worden, is er aantal criteria. Tijdens een eerste gesprek wordt met u bekeken of uw vraag binnen de conventie behandeld kan worden.

Wanneer dit niet het geval is, kan u natuurlijk alsnog bij mij terecht voor meer specifieke en/of langdurigere trajecten waarin meer in de diepte gewerkt kan worden. Het veranderen van ingesleten gedragspatronen is immers niet zo evident. Het gaat om een proces dat tijd kost. Ik vergelijk het vaak met het leggen van een moeilijke puzzel waarbij het bestuderen, sorteren en juist leggen vaan de stukjes ook een werk van langere adem is.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan telefonisch of per mail.
Tijdens een consultatie is het niet steeds mogelijk je oproep te beantwoorden, dit uit respect voor de cliënt. Laat echter uw naam en telefoonnummer achter en dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Indien u geen bericht achterlaat, wordt u niet teruggebeld.
Afspraken worden niet gemaakt via sms.

Afspraak annuleren
Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve dan minstens 24u op voorhand te verwittigen per telefoon (of spreek een boodschap in op voicemail),via mail of per sms.

Locatie
De sessies gaan door in de privépraktijk te Pelt of in huisartsenpraktijk Maesveld te Hamont.
Adres Pelt: Waterstraat 19
Adres Hamont: Molenstraat 41B

Duur van een sessie
Een sessie duurt maximaal 60 minuten (tijd nodig voor het plannen van een nieuwe afspraak inbegrepen), tenzij anders afgesproken.

Tarieven
Geconventioneerd
De conventie richt zich, zoals vermeld onder werkwijze, op eerstelijnspsychologische zorg. De criteria zijn bepaald door de overheid. Of u in aanmerking komt, kan pas worden beslist tijdens een eerste gesprek.
Tarieven conventie:
Eerste gesprek: kosteloos
Overige gesprekken (beperkt in aantal): 11 euro (4 euro bij verhoogde  tegemoetkoming)

Niet-geconventioneerd
Kennismakingsgesprek/intake: 75 euro
Individuele sessie: 75 euro
Koppel-/Gezinstherapie: 85 euro
Evolutieverslag (Bijv. voor arbeidsgeneesheer, ziekenfonds, verzekering, … ): 25 euro. Opgelet: verslag kan pas opgemaakt worden na minimum 3 sessies.

De meeste ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling voor sessies bij een erkend psycholoog. De precieze voorwaarden vraagt u best na bij uw eigen ziekenfonds.